Privacy

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan Zorg Leuven bezorgt. Indien u dat wenst, schrappen of corrigeren  we deze gegevens. U mailt hiervoor naar communicatie@zorgleuven.be.

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze online dienstverlening.